Tier des Monats

Eis Schof

Den 3.Februar sinn déi éischt Lämmercher fir dëst Joer op d’Welt komm.

Et sinn zwee Meedercher. Si sinn 4700 g an 4450 g schwéier.